Vi respekterer dit privatliv. 

Privatlivspolitik

Formål
Vi modtager og opbevarer dine oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig og for at Gardinbussen kan besøge dig med henblik på opmåling til gardiner, du har bestilt. Vi vil også bruge dine data for at få din anmelding af vores produkter.

Sikkerhed
Vi opbevarer de data, vi får fra dig forsvarligt, så de ikke benyttes til andre formål end beskrevet.

Data videregives ikke
Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.


Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk